Přeskočit na obsah

Co se bude dít ve Višňovce v roce 2023

V tomto roce bude finálně dokončen prostor kolem nově vybudované terasy a bude upraven interiér maringotky. Během roku bude probíhat pravidelná údržba sadu a můžeme se těšit i na tradiční sousedské akce. Navíc spolek připravuje i zážitkovou stezku Lešanským hájem.

Na členské schůzi spolku, která se konala 25. ledna, byly domluveny priority na tento rok. Kromě finalizace prostoru kolem nově vybudované terasy to bude i nátěr pláště maringotky a úprava jejího interiéru tak, aby nesloužil jen jako úschovna nářadí, ale též jako klubovna. Jako každý rok bude i letos nutné udržovat sad v rytmu ročních dob, tzn. dopřát novým stromům mulč, závlahu a výchovný řez, mýtit nálety a dvakrát za léto posekat trávu. Spolek pečuje též o loučku u rokle a o kopeček a skalku u kapličky sv. Jána. Práce je to skutečně hodně a budeme velmi rádi, pokud přijdete pomoci i vy. Celodenní brigády budou probíhat na každou 2. sobotu v měsíci počínaje sobotou 11. března. Pokud dojde ke změně termínu, budeme o tom informovat na Facebooku Višňovky.

Kromě pracovních brigád bude spolek organizovat i tradiční sousedské akce – Lešanské čarodějnice (neděle 30. dubna), Svatojánskou Višňovku (sobota 24. června) a Předvánoční besídku (16. prosince).  

Rádi bychom realizovali i naučnou a zážitkovou stezku Lešanským hájem, která by zpestřila dětem i dospělým čas v přírodě a dovedla je přímo do Višňovky. Na konceptu stezky se aktuálně pracuje, stejně tak jako na způsobu jejího financování.

Višňovka je místo, které slouží stejně lidem jako přírodě, je to prostor k odpočinku, hrám i setkávání. Velmi rádi bychom vás pozvali k návštěvě Višňovky a vyzvali také místní školy, školky, družiny i další neformální kolektivy k využívání tohoto prostoru včetně nové terasy, která může být vaší venkovní učebnou či laboratoří. Budeme velmi rádi, pokud budeme moci propojit naši činnost s tou vaší a společně využívat toto krásné místo.

Těšíme se na setkávání s vámi i v roce 2023,

Petra Tajčová