Přeskočit na obsah

Zimní výzvy ve Višňovce a výhled na nový rok

V zimních měsících se sice nekonají pracovní brigády, ale i tak se ve Višňovce dějí věci! Předvánoční setkání přilákalo do sadu množství lidí, kteří si užili krásné prosincové odpoledne plné hojnosti a radosti. Zimní háčkovací výzva zas přitáhla pozornost zručných i začínajících nadšenců ručních prací, kteří svými originálními výrobky přispěli k upletení pestrobarevného kabátku pro jednu postarší třešeň, jež z dálky přitahuje zraky kolemjdoucích.

18. prosince se ve Višňovce konalo již tradiční sousedské předvánoční setkání. Milé zastavení s domácími dobrotami, cukrovím, svařákem a trdelníky na ohni bylo doplněno koledami v podání pěveckého uskupení Období sboru. Díky háčkovaným výrobkům šikovných žen z Klubu ručních prací byl ozdoben i „vánoční“ ořešák.

Právě ve spolupráci s Klubem ručních prací Nelahozeves vyhlásil během prosince spolek Lešanský sad tzv. zimní háčkovací výzvu. Ta má za cíl probudit v nás tvořivost, propojit generace a vnést umění do přírody. Kdokoliv může uháčkovat libovolný tvar (například kolečko, hvězdičku, čtverec, kytičku), který přinese do infocentra, kde se tyto kousky sbírají. Nastřádané výtvory se potom jednou za měsíc naplétají na vybraný strom ve Višňovce. Naplétání prvních ozdob proběhlo 15. ledna. Oblečený strom má originální, nepřehlédnutelný kabátek, který zdaleka vítá kolemjdoucí. Výzva pokračuje a další naplétání proběhne po jarních prázdninách, až bude v infocentru dostatek dalších ozdob. Srdečně děkujeme všem, kteří se na výzvě podíleli (něco upletli či darovali zbytky vln) nebo se do ní teprve zapojí.

Na lednové členské schůzi si členové spolku odsouhlasili termíny brigád na první pololetí letošního roku, a sice každou druhou sobotu v měsíci, počínaje sobotou 12. března. Brigády budou nově celodenní, s hlavní pracovní částí během dopoledne, společným obědem na ohni a doprovodnou činností odpoledne. Konkrétní zaměření brigády bude vždy oznámeno dopředu přes událost na Facebooku.

Největší letošní výzvou bude oprava maringotky a vybudování terasy před maringotkou, kde už je dokonce vybagrovaný terén. Bohužel podaná žádost o nadační příspěvek na terasu nebyla v konkurenci dalších žádostí vybrána, a proto bude nutné najít řešení jiné. Další výzvou je samotná péče o sad, která nikdy nekončí a zabírá naprostou většinu času.

Zvelebování starého obecního sadu, péče o životní prostředí, dobrovolná práce, setkávání se sousedy, vzájemná pomoc či parta spokojených dětí, to všechno jsou hodnoty, které sdílí členové spolku Lešanský sad. Pokud i vy souzníte s těmito hodnotami, přidejte se k nám. Můžete přijít na některou z avizovaných akcí nebo se ozvěte přes Facebook (www.facebook.com/lesanskysad) či e-mailem na tajcova.petra@seznam.cz.

Petra Tajčová