Přeskočit na obsah

Jarní proměny Višňovky

Ačkoliv se letošní jaro opět neslo v duchu protiepidemických opatření a nebylo možné se scházet a pořádat hromadné akce, členové spolku Lešanský sad si rozdělili práci, která byla nezbytná pro obnovu a údržbu sadu, a po etapách se jí věnovali. Díky jejich snažení je Višňovka opět krásnější a láká stále více kolemjdoucích k zastavení a odpočinku. Přijďte se přesvědčit sami, například na Svatojánskou Višňovku, nebo si sem udělejte výlet po nové úkolové stezce Lešanským hájem.

S příchodem jara bylo nutné postarat se o ovocné stromy, vysázené loni na podzim. Předjarní výchovný řez těchto čtrnácti stromků provedla místní odbornice na vegetaci a zahradní architektka Ivana Zachová. Následně byly stromy zamulčovány silnou vrstvou koňského hnoje od místních chovatelů a dřevní štěpkou a byla jim dopřána hojná zálivka. Tyto úkony je nutné opakovat každé jaro po dobu prvních pěti let po vysázení stromů.

Kvůli zajištění zálivky pořídil spolek dvě tisícilitrové nádrže na vodu, jež naplnili dobrovolní hasiči z Nelahozevsi. Zálivka, která v prvních dvou letech pomůže stromům přečkat delší období sucha, by měla být spíše méně častá, ale intenzivní, například jednou za měsíc v objemu 50–100 litrů ke každému stromu.

Štěpkou byly zamulčovány i záhony s květinami a bylinkami, prostor kolem ohniště, maringotky a území dětského domečku. Ten se také dočkal opravy a byl nově vypleten kůly z náletových dřevin. Kácení náletů na březích sadu a mezi sadem a roklí ještě více zpřístupnilo a zesvětlilo tento prostor. Byl rovněž opraven stůl u ohniště.

Kromě náletů jasanů se také mýtily trnky na svažité loučce, která se rozkládá podél nově opravené cesty z horního resortu do starých Lešan a naléhá na rokli. Tato loučka je sice malá rozlohou, ale zato je geobotanicky poměrně významná, neboť se jedná o tzv. suchý trávník – teplomilný travinný porost na bazickém podkladu, pro jehož zachování je nutné trnku regulovat.

Členové spolku rovněž zkrášlili prostor za kapličkou sv. Jána, kde vybudovali skalku a osázeli ji rostlinami snášejícími slunce a sucho. Z menších projektů lze také zmínit „staronový“ způsob sázení brambor do kompostu, což je aktivita, která fascinuje děti i dospělé.

Spolek se pustil i do úklidu rokle, která dlouhá léta sloužila jako skládka. Obec zde začátkem jara připravila terén pro retenční nádrž, nicméně strmé svahy kolem dokola zůstaly plné zahrabaného odpadu a suti, které se při sebemenším pohybu stále dostávají na povrch. Dobrovolníci tyto svahy vyklidili tak, jak jen bylo holýma rukama možné, a na podzim začnou tyto svahy osazovat rostlinami, jež terén zpevní a zamezí tak dalšímu odkryvu odpadu.

Kreativní ženy ze spolku vytvořily naučnou a zážitkovou stezku plnou úkolů pro malé i větší děti, která se vine Lešanským hájem od „křížku“ u dolního resortu až nahoru do Višňovky. Po cestě jsou dřevěnými koláči označena jednotlivá stanoviště, kde vás čekají zajímavé úkoly a informace o přírodě kolem nás.

V první polovině června čeká spolek sečení trávy, sušení sena a příprava sadu na Svatojánskou Višňovku, již tradiční sousedskou oslavu letního slunovratu, která se bude konat poslední červnovou sobotu, 26. 6. 2021 od 16 hodin. Kromě obvyklého muzicírování u ohně, dobrého jídla a pití se můžete těšit na vystoupení Období sboru, místního pěveckého uskupení, a také na nelahozeveský ochotnický spolek, který speciálně pro tuto příležitost připravuje veselé představení na motivy Shakespearovy hry Sen noci svatojánské. Do akce se zapojí i ženy z klubu ručních prací s ukázkou své tvůrčí činnosti a s malou ochutnávkou pro děti. Podrobnosti k události sledujte prosím na facebookové stránce Višňovky, www.facebook.com/lesanskysad.

V létě plánují členové spolku začít s postupnou renovací maringotky, která slouží jako zázemí spolku při brigádách a sousedských akcích.

Komunitní spolek Lešanský sad v současnosti sdružuje na dvacet místních obyvatel z Lešan, Nelahozevsi a blízkého okolí za účelem oživení starého ovocného sadu. Cílem spolku je vytvářet zde příjemný a harmonický prostor, kde je možné trávit volný čas. Neméně důležitým prvkem je budování sousedské komunity a navazování na staré tradice. Je-li vám tento přístup blízký, přijďte mezi nás, pošlete zprávu přes Facebook nebo se ozvěte e-mailem na adresu tajcova.petra@seznam.cz.

Višňovka je pozemek patřící obci, který spolek Lešanský sad dobrovolně zvelebuje. Stále více lidí sem míří na procházku nebo si rozdělat oheň. Zpřístupnění Višňovky napomohly i terénní úpravy v rokli, díky nimž se sad otevřel veřejnosti z dosud málo známé strany. Nebojte se do sadu zavítat a využívejte tento obecní prostor ke své potěše. Děkujeme, že se zde chováte slušně a ohleduplně k přírodě i práci druhých lidí.

Krásné léto a vydařené prázdniny přeje Lešanský sad – komunitní spolek.

Petra Tajčová