Přeskočit na obsah

Ve Višňovce se budou sázet stromy

Spolek Lešanský sad plánuje letos na podzim vysadit ve Višňovce čtrnáct nových ovocných stromů a přibližně patnáct keřů. Výsadba proběhne komunitní formou. Spolku se podařilo na stromy, materiál i odbornou konzultaci se sadařem sehnat finance z dotací.

Členové spolku se shodli na tom, že po třech letech intenzivního pročišťování a prosekávání sadu přišel čas na obměnu starých a často i nemocných stromů, aby bylo možné sad omladit a dočkat se jeho plodů v řádu několika let. Komunitní výsadba se proto stala prioritou letošní sezóny.

Spolek vychází z plánu revitalizace sadu, který má zpracovaný již z roku 2017. Ke konzultaci svého záměru přizval letos v květnu odborníka na obnovu sadů a komunitní výsadbu, se kterým zmapoval stávající situaci. Sadař vytipoval jednak stromy takzvaně perspektivní, které je vhodné zachovat; dále označil ty ovocné stromy, které se „nechají dožít“ a v horizontu pěti až deseti let se pokácí; a nakonec označil stromy velmi nemocné či mrtvé, které jsou určeny k pokácení, případně k torzifikaci. Nutno podotknout, že stromů z druhé a třetí skupiny je v sadu mnoho. Sadař rovněž navrhl pozice pro nové stromy a doporučil k výsadbě tzv. staré odrůdy ovocných stromů, které mají větší šanci se uchytit; jedná se o staré odrůdy jabloní, hrušní, slivoní, třešní, jeřábů, moruší, meruněk a višní. Cílem této výsadby je nabídku ovoce rozšířit a zároveň postupně zvyšovat biodiverzitu této lokality. Proto zůstanou v sadu zachovány i některé neovocné stromy a budou dosazeny různé druhy keřů, např. rakytník, mišpule, dříny či muchovníky.

Výsadba je plánovaná na 21. listopadu a proběhne komunitní formou. To znamená, že se do výsadby zapojí dobrovolníci z řad veřejnosti a pod vedením sadaře se krok za krokem naučí, jak správně zasadit strom a jak o něj následně pečovat. Na rozdíl od výsadby „na klíč“ zahradnickou firmou má komunitní výsadba výhodu v tom, že umožní lidem naučit se konkrétní dovednost, sdílet nové zkušenosti spolu s ostatními, a především potkat se při společné aktivitě, která má smysl a významně přispěje k proměně místa, kde žijí.

Členům spolku se podařilo na tento záměr získat dotaci od Nadace ČEZ z programu Stromy 2020 a zároveň od neziskové organizace Spiralis podporující komunitní projekty, a to v celkové výši 29 tisíc korun. Tyto finance pokryjí náklady na stromy, materiál nutný k výsadbě i odborné konzultace.

Další prioritou letošního roku bylo pořídit kryté zázemí pro pořádání pracovních i společenských akcí pro veřejnost, které spolek realizuje. Díky finanční pomoci a podpoře obce Nelahozeves i aktivitě členů spolku se podařilo k těmto účelům zakoupit starší maringotku, kterou má v plánu spolek vlastními silami rekonstruovat.

Kromě práce na fyzické proměně sadu je důležité se v něm i setkávat. Skupina žen a dětí proto 9. září odstartovala pravidelná hravá a tvořivá odpoledne, která probíhají jednou za 14 dní, vždy ve středu od cca 15.30 do 18 hodin. Při nepřízni počasí je možné se schovat do maringotky. Na každé setkání bude přichystána drobná tvořivá činnost či hra, do které se mohou zapojit rodiče i děti jakéhokoliv věku. O aktualitách informujeme na našem Facebooku www.facebook.com/lesanskysad.

Během podzimu se můžete zúčastnit následujících akcí:

  • sobota 10. října – brigáda (kácení, úklid a pálení dřeva, přesun maringotky),
  • sobota 7. listopadu – brigáda (kácení velkých akátů, příprava sadu před výsadbou nových stromů),
  • sobota 21. listopadu – komunitní výsadba nových stromů a keřů spojená s oslavou.

Těšíme se na vás a přejeme vám krásné podzimní dny.

Petra Tajčová, Klára Šlehoferová
e-mail: tajcova.petra@seznam.cz, klara.slehoferova@gmail.com