Přeskočit na obsah

Ohlédnutí za rokem 2018 a co bude dál…

Sousedé a přátelé sadu Višňovka, v loňském roce jsme se setkávali takřka každých čtrnáct dní a na sadu je to znát. Během loňské sezóny jsme díky společnému úsilí posunuli práce v sadu o tři roky proti plánu rekultivace.
Vaše pomoc v okolí je tak naprosto zřetelně vidět a je čím se pochlubit 😉

Při pohledu na mapy Google.com zachycující náš sad, dostaneme cca tento obrázek:

https://www.google.com/maps/@50.2542881,14.2859139,131m/data=!3m1!1e3

1-5 Zóny sadu Višňovka
6 Prostor posezení a akcí typu Pálení čarodějnic
7 Loučka s možným výskytem Hořců, celou sezónu krásná Motýlí louka
8 Trnitá zóna vhodná k rekultivaci
9 Cesta k hornímu resortu v Lešanech
10 Černá skládka
11 Turistická stezka „po žluté“
12 Správa dešťových vod, tenké značení je nad rámec návrhu generelu dešťových vod a naznačuje kam potřebujeme dostat nadbytečnou vodu z resortu

Zónu 1 a 2 již roky udržovala parta nadšenců, která se postupně rozrůstala a ze sem tam setkání se stal dnešní plán pro sad Višňovka. Dnes v této zóně již udržujeme travnatý povrch a přestárlé Višňové stromy v této zóně necháme v klidu dožít. Samovolně, po místě prvního ohniště, zde vzniklo terénní kuličkoviště, které letos využijeme pro sousedskou Kuličkiádu (plán duben/květen). Na místě styku cesty a zón 5 a 1 jsou rybízy plné pupenů z výsadby o loňském jaru (akce Schod do starých Lešan).

Loni jsme se výrazně zakousli do zóny 3, během letních prázdnin a velké společné akci je úplně vyčištěna. Ponechali jsme zde pěkný Hloh, Mirabelku a Ořešák. Zóny 2, 3 a neočíslovaný pás tvoří spojnici lesoparku mezi Lešanským Hájem a zelenou zónou v okolí horního resortu.
Ze zóny 3 jsme proklestili stezku (kvalit pro terénní kočár 🙂 do prostoru pálení čarodějnic v zóně 6. Bohužel z této stezky je otevřený pohled na nelegální černou skládku, na obrázku je značená jako zóna 10.

Mezi zónou 3 a 4 je ponechaný kus divoké zeleně, který letos v zóně 4 podpoříme výsadbou maliníků a ostružiníku. Pokud by to šlo, na hranu této zelené zóny by byla přivedena voda ze zásobníku (místo skládky) a sad by dostal dodatečnou zálivku. Zóna 4 má dvě živé Višně, ostatní jsou již suché a a tak letos tyto neprobuzené stromy vykácíme. V této zóně 4 jsme ponechali dost akátů na tyčoví a použijeme je na plůtky kolem sadu podél žluté stezky. Také se zde projeví akátový nálet a tak výsadba dřevin zde musí ještě počkat.

Zóna 5 je ještě divoká, vyčistili jsme ji nahrubo teprve na podzim, a potřebuje krapet práce, jako celý břeh cesty podél sadu. Z této zóny je možné projít „spodem“ podél skládky a divoké zóny, po hraně zóny 4 a 3, stezkou v kořenech Jasanů až do prostoru čarodějnic.

Pan Šebesta pro nás v sadu vykácel suchou Borovici a dva vzrostlé Akáty, jejichž rozptyl náletů zabíral obrovské množství prostoru. Hned jak tyto nálety budou na ústupu zde vysadíme nové dřeviny. Poražené kmeny a mohutnější větve bez brouků chceme využít na jednoduchou konstrukci pro dětské prolézání.

Oblasti plánů pro rok 2019 tak jsou

  • vyhrát v zóně 5, vyčistit břeh podél sadu a cesty od Akátů
  • porazit zbytek Akátů na tyčoví (až bude akce Ploty)
  • Kuličkiáda; Olympiáda zdatnosti a další
  • více setkání za zábavou, více her a podnětů ke vzdělávání  pro děti
  • péče o Motýlí louku a prostor čarodějnic, také o žlutou stezku podél sadu a okolí kapličky sv. Jána
  • voda pro Višňovku
  • otevření diskuze k černé skládce
  • a s příchodem podzimu příprava výsadby dalších dřevin

Na pravidelná setkání navážeme 16. března se společnou akcí vhodnou i pro děti. 

Díky všem a přeji ať se dílu zadaří
Josef Mareyi