Přeskočit na obsah

Výsadba pro zjištění životních podmínek v sadu

Jedna z jarních akcí byla výsadba dřevin typu angrešt, rybíz, muchovník, zimolezy, kustovnice, mandloň a sloupová třešeň. Tyto dřeviny především slouží ke zjištění životních podmínek v sadu…

Využil jsem své práce s dřevinami a zajistil prostokořenné kusy za velmi nízkou cenu již v loňské etapě. Přes zimu se jim rozjel kořenový systém a tak sázené stromy již byly i s kořeny v různém stádiu vývoje.

Ve sledovaných podmínkách bylo (je):

  • rychlost expanze padlí a zjištění potřebné koncentrace k ošetření proti plísním a houbových chorobám
  • zjistit způsoby okusu listů a dřevin pro odhad typu škůdců a nutnost postřiku proti žravým a savým škůdcům
  • také zjistit intenzitu zájmu mravenců
  • a zjistit zájem komunity o výsadbu a možnosti typu výsadby – zde máme kromě dřevin i bylinkovou zahrádku, která vyžaduje ještě intenzivnější péči než dřeviny

Každou dřevinu mám pro porovnání duplicitně v květináči a některé i ve více podmínkách (jiné složení substrátu, velikost nádoby, …). Díky tomu můžeme porovnat životní podmínky v sadu a květináčovém chovu. K úplnosti mám přislíbené fotky stejných dřevin od přátel ze zahrad z jarní výsadby. Tedy můžeme pracovat nejen se stavem našeho přestárlého sadu, ale můžeme srovnávat možnosti nové výsadby.

Již nyní jednoznačně vyplývá nutnost plošného postřiku sadu proti žravým škůdcům a lokálně zpracovat houbové choroby.

Dalším potvrzeným faktem je, že z důvodu nedostatku vláhy a soubojem v kořenech s náletovým akátem a jasanem, nemáme možnost využít prostokořenný materiál, vždy musí jít o sadbu dřevin s vyvinutým kořenovým balem a větší a více vyvinutý je vhodnější.

Také musíme pozměnit plány a výsadba dřevin nemůže jít do prostoru u schodu do Starých Lešan, kde Akát bude vládnout a projevovat se ještě nejméně dva roky. Vzhledem k plánu zachování dvou vzrostlých Akátů, tento problém bude ve velké zóně dlouhodobý (ne věčný, nakonec spíše ustoupíme a i tyto Akáty půjdou k zemi. Totiž i tyto dřeviny jsou napadené a v koruně hluboce vyžrané).

Jedním z nečekaných vlivů se staly i naše děti. Pravděpodobně po vzoru bojů rodičů s nálety a šípky se také poměřují s dřevinami na které stačí. Další výsadba tak musí být jištěna nejen proti okusu zvěří, ale i dostatečně chráněna proti našim nejmenším.

Tyto data potvrdíme prací dětských skupin v projektu Dětská věda v sadu

Výsadba dřevin šla na vrub výzkumu životních podmínek v sadu a smluvené dřeviny s obcí teprve vysadíme.