Přeskočit na obsah

První jarní setkání ve Višňovce

První jarní setkání v sadu se vydařilo 🙂 Vytvořili jsme troje shodiště, tak aby byl usnadněn pohyb po vrstevnicích. První schodiště je u dětského domku, druhé navazuje k ohništi a třetí vede od ohniště do spodních vrstevnic sadu.

Schod k dětskému domku doplňuje koutek pro výsev a zasazení několika dřevin.
Vhodné místo je pro Kustovnici čínskou, Myrobalán a pro podrost jahodníček. Jahodníkem obsadíme i škvíry mezi kládami tak, aby celý schod po stranách zcela zarostl.

Schod od ohniště do spodních vrstevnic jsme oseli vpravo červenokvětým lnem a vlevo ponechali divokou pažitku. K té navážeme bylinkový pás ve svahu mezi vrstevnicemi.
Z našich zahrad zde vysadíme například Šalvěj, Mateřídoušku, Oregáno, Meduňku, několik druhů Máty a mnoho dalších bylinek…

Samozřejmostí dne se již stal piknik a pečení buřtů. V těchto chvílích plánujeme další kroky, vyměňujeme si zkušenosti a pohledy na úseky v sadu. Je jistotou, že nápadů je pokaždé více než si nakonec pamatujeme a přidávají se i děti s nápady. Příště budeme péct i brambory, protože si to děti přejí 🙂